OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pekarskyraj.cz(dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Provozovatel e-shopu
Lada Vlachová
IČ:  87288834
DPH: CZ7860253819
Sídlo: Dědická 4, Brno 27, 62700
Email:pekarskyraj@gmail.com
tel: 00420603295422

Registrace

V našem obchodě máte možnost se zaregistrovat pomocí odkazu Přihlášení/Registrace v horní části stránky. Při dalších nákupech již nebudete muset vypisovat kontaktní údaje - stačí zadat jen jméno a heslo, které jste uvedli v registraci. Registrace je dobrovolná a nijak Vás nezavazuje k nákupu.
 

Registrace není v žádném případě povinná.

 

Jak nakupovat


1. Vyberte zboží
2. Zboží vložte do košíku (zboží přidáte kliknutím na symbol nákupního košíku vedle ceny)
3. Dále můžete pokračovat ve výběru zboží a nakupování.
4. Pokud již máte všechno zboží vybráno, klikněte na nákupní košík - zde si můžete prohlédnout obsah nákupního košíku, popřípadě udělat změny jak v množství, tak v sortimentu.
5. Z nákupního košíku můžete rovnou přejít na pokladnu, kde uvidíte objednávku, zvolíte způsob úhrady a zároveň se připočítají přepravní náklady (poštovné, popřípadě částka za dobírku)
6. Objednávku odešlete tlačítkemPotvrdit objednávku
7. Na Váš e-mail bude doručena kopie objednávky
8. Objednávku můžete do 24 hodin od objednání stornovat

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
 

 

Vrácení zboží

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Vámi svěřené údaje nebudou nikdy poskytnuty žádné třetí osobě.
V případě, že si kupující nepřeje být nadále registrován v našem e-shopu, může zažádat o "vymazání" z databáze.

Dodací lhůty

Zboží skladem odesíláme:

- prostřednictvím PPL - pondělí, střed a pátek (od objednání máte následujících 24 hodin možnost objednávku stornovat - ihned po uplynutí této doby se snažíme zboží expedovat)

- při platbě předem na účet -  po připsání platby na náš účet a uplynutí 24 hodin (od objednání máte následujících 24 hodin možnost objednávku stornovat, PPL odesíláme pondělí, středa, pátek)

Zboží, které není skladem:

- dodací lhůta závisí na druhu zboží, na tom, zda je vyráběno na zakázku, dodáváno zahraničním dodavatelem  a pod.

- může se protáhnout až na 6 týdnů - o možném termínu dodání Vás budeme co nejdříve informovat.

 

Platby

V současné době můžete využít tyto způsoby úhrady:

a) platba na dobírku :

cena zboží + poštovné + dobírka.


b) platba předem na účet :

 cena zboží + poštovné

Číslo účtu 670100-2204010218/6210  se automaticky zobrazí po potvrzení objednávky. Úhradu prosím proveďte do 5-ti dnů od odeslání objednávky.

Zboží odesíláme až po přijetí platby, pokud není domluveno jinak.

 

Platby v hotovosti ani platební kartou nepřijímáme!

 

Doprava

K ceně zboží připočítáváme náklady na doručení zboží dle dopravce

PPL

- garance doručení do 48 hodin od odeslání

Hmotnost zásilky v kgcena přepravy včetně DPH
0 - 187,- Kč
1 - 394,- Kč
3 - 599,- Kč
5 - 7107,- Kč
7 - 10120,- Kč
10 - 12130,- Kč
12 - 15138,- Kč
15 - 20149,- Kč

- příplatky dle druhu platby:

Druh platbycena
bankovním převodem0,- Kč
dobírka36,- Kč

PPL Slovensko - platba pouze na dobírku

- garance doručení do 48 hodin od odeslání

- cenu zaplatíte v EUR - převod provádí  PPL

Hmotnost zásilky v kgcena přepravy včetně DPH
0 - 1200,- Kč
1 - 3242,- Kč
3 - 5267,- Kč
5 - 7300,- Kč
7 - 10333,- Kč
10 - 12358,- Kč
12 - 15383,- Kč

Příplatek za dobírku (připočítává se k ceně balíku)............. 60,- Kč

 

Osobní odběr

- možný pouze v Karlových Varech po předchozí domluvě

- u osobního odběru je nutné provést předem úhradu na bankovní účet - hotovost ani platební karty nepřijímáme

- v Brně není osobní odběr možný

- kontakt: Andrea Jančárková, Otovická 50, Karlovy Vary, 360 10
  mobil: Po-Pá 8-18  +420721873125

Balné

Balné neúčtujeme.

Děkujeme, že jste si řádně přečetli naše obchodní podmínky.